Голем митинг - Живот во Бутел за сите

МИТИНГ: ЖИВОТ ВО БУТЕЛ ЗА СИТЕ!

Ве покануваме да ги слушнете решенијата од Програмата за живот
во Бутел. Започнуваме со работа за нова Поликлиника во општината,
нова вододовна мрежа во Љубанци и Љуботен.
Подигање на свеста кај младите за екологијата.
Реновирање на детските градинки и изградба и реновирање
на нови и постоечки канализациски мрежи.
За економски силна, зелена и еколошки чиста општина.